สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้ ติดต่อเรา 063 625 9591
สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้
ติดต่อเรา 063 625 9591
เกี่ยวกับเรา
เบญจมาส สายปัญญา
“ผู้ก่อตั้ง Benja Chair Massage ในประเทศเนเธอร์แลนด์”

เธอย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ 28 ปีก่อน โดยประกอบอาชีพเป็นโค้ชด้านสุขภาพ และเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

จากการที่ได้สังเกตเห็นว่าผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการฝึกฝนให้ใช้เก้าอี้นวด เบญจมาสเจึงดินทางกลับประเทศไทยและเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย พร้อมทั้งได้รับการศึกษาในหลักสูตรทางการแพทย์ อย่างเช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย

เนื่องจากมองเห็นถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของพนักงานและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนไทย เบญจมาสจึงเข้าร่วมหลักสูตรการนวดด้วยเก้าอี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์

หลังจากที่ได้ให้บริการกับบริษัทและหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน เช่น กรมตำรวจ โรงพยาบาล ศาล และบริษัทต่างๆ หน่วยงานในเครือรัฐบาล เธอเริ่มฝึกหมอนวดเก้าอี้คนอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการบริการด้านนี้

รายชื่อทีมงานของเรา

อภิเชษฐ์ ชมภูทัณ
063-6259591
จารี สายปัญญา
063-6259591


สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้ ติดต่อเรา 063 625 9591 / ทะเบียนการค้า 3500800065042
สนใจทำธุรกิจนวดด้วยเก้าอี้
ติดต่อเรา 063 625 9591
ทะเบียนการค้า 3500800065042